Newsletter
Apply for Awards

Όροι συμμετοχής


Κριτήρια επιλογής για την χρηματοδότηση του Meet and Code

Μόνο φιλανθρωπικοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από τις ακόλουθες χώρες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την χρηματοδότηση του Meet and Code: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καζακστάν, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ουκρανία. Όλες οι υποβληθείσες ιδέες για ψηφιακές δράσεις και δράσεις προγραμματισμού θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός του χρονικού πλαισίου της 1ης Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 και να συντονιστούν με την Εβδομάδα Κώδικα της ΕΕ. Οι δράσεις πρέπει να απευθύνονται σε παιδιά και νέους ηλικίας 8 έως 24 ετών και πρέπει να είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα β€Κριτήρια χρηματοδότησης για την επιλογή υποβληθέντων δράσεων.

Who Is Behind Meet and Code?

The software company SAP, the German charitable organisation Haus des Stiftens gGmbH and the respective country partners of the TechSoup Europe network are the main organisations behind the Meet and Code initiative.

The initiative is financed by SAP. The non-profit organisation Haus des Stiftens GmbH has developed the initiative and is responsible for selecting the projects to be funded in Germany, Austria and Switzerland, as well as the funds made available by SAP for forwarding (hereinafter also the 'SAP Funds'). In addition, Haus des Stiftens gGmbH coordinates the project funds via the respective country partners of the TechSoup Europe network responsible for the remaining countries. The initiative is also supported by a wide range of committed sponsors.

Επικύρωση Αιτούντων Οργανισμών

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το Meet and Code πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Meet and Code και ο οργανισμός τους να έχει φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η επικύρωση θα εκτελεστεί από τον συνεργάτη του δικτύου της TechSoup Europe στην υποψήφια χώρα του οργανισμού.

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του οργανισμού πρέπει να παρέχουν λεπτομέρειες για τον οργανισμό τους και να καταχωρήσουν μια λεπτομερή περιγραφή της ιδέας τους και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλει περισσότερες από μία ιδέες για εκδηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

Παράθυρο υποβολής ιδέας

Οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν τις ιδέες τους για εκδηλώσεις μεταξύ Ιουνίου και πριν την 1η Σεπτεμβρίου. Ο καθοριστικός παράγοντας που επιτρέπει την αξιολόγηση της ιδέας από τον τοπικό συνεργάτη είναι η πληρότητα των λεπτομερειών που παρέχονται και των εγγράφων που έχουν υποβληθεί έως το τέλος της εγγραφής.

Αξιολόγηση μιας ιδέας για εκδήλωση

Κάθε ιδέα για εκδήλωση θα αξιολογείται από την Haus des Stiftens GmbH ή, όπως ισχύει, από τον συνεργάτη της στο δίκτυο TechSoup Europe. Μετά από τέσσερις εβδομάδες, ο εκπρόσωπος του οργανισμού θα ειδοποιηθεί μέσω e-mail εάν η υποβληθείσα ιδέα θα χρηματοδοτηθεί ή όχι.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας ιδέας, ο τοπικός συνεργάτης της TechSoup Europe μπορεί - μετά από αίτημα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - να μοιραστεί τον λόγο απόρριψης με τον υπεύθυνο. Ο οργανισμός μπορεί να υποβάλει ξανά την ιδέα μόλις αναθεωρηθεί. Εάν απορριφθεί ξανά, η ιδέα δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί.

Υποβάλλοντας την αίτηση, ο αιτών συμφωνεί ότι κάθε εγκεκριμένη και χορηγούμενη ιδέα για εκδήλωση θα δημοσιεύεται αυτόματα στον ιστότοπο www.meet-and-code.org και θα είναι ορατή σε όλους τους χρήστες.

Περίοδος παρουσίασης των χρηματοδοτούμενων εκδηλώσεων

Η χρηματοδοτούμενη εκδήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021.

Ποσό της χρηματοδότησης του Meet and Code

Κάθε εγκεκριμένη εκδήλωση λαμβάνει χρηματοδότηση 400€ για να την πραγματοποιήσει. Η Haus des Stiftens gGmbH διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει το ποσό χρηματοδότησης σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Κριτήρια χρηματοδότησης για την επιλογή υποβληθέντων ιδεών

Τα ακόλουθα βασικά κριτήρια ισχύουν για την ιδέα της εκδήλωσης:

 1. Η υποβληθείσα ιδέα αποσκοπεί να εμπνεύσει και να εισαγάγει τους νέους στον κόσμο της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Κάθε εκδήλωση πρέπει να περιστρέφεται γύρω από το θέμα της τεχνολογίας και του προγραμματισμού.
 2. Η εκδήλωση πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31 Οκτωβρίου 2021.
 3. Η συμμετοχή σε μια εκδήλωση που χρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία Meet and Code πρέπει να είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες.
 4. Το κοινό-στόχος είναι παιδιά και νέοι/ες μεταξύ 8 και 24 ετών.
 5. Η συμμετοχή για αυτούς πρέπει να είναι δωρεάν.

Eligible applicants: Μόνο φιλανθρωπικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους στο πρόγραμμα Meet and Code της χώρας τους.

 1. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν, διαχειρίζονται και υλοποιούνται από τον ίδιο τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποβάλλει αίτηση. Ο υποβαλλόμενος Μη Κερδοσκοπικός οργανισμός είναι υπεύθυνος και υπόλογος για ό,τι συμβαίνει κατά τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του έργου.
 2. Τα χρήματα καταβάλλονται μόνο σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς που είναι σε θέση να αποδείξουν την Μη Κερδοσκοπική τους κατάσταση. Κατά τη διαδικασία επικύρωσης πρέπει να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία από τον συνεργάτη του δικτύου της TechSoup Europe στη χώρα του αιτούντος οργανισμού.

Εκτός από τις βασικές απαιτήσεις, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για το 2021:

 1. Όλες οι εκδηλώσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
 2. Η εκδήλωση πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 90 λεπτά. Μπορεί να ολοκληρωθεί είτε σε μια συνάντηση είτε μπορεί να χωριστεί σε πολλές συναντήσεις.
 3. Οι εκδηλώσεις πρέπει να σχεδιαστούν για τουλάχιστον 10 συμμετέχοντες.
 4. Η μορφή των εκδηλώσεων μπορεί να είναι
  a) Μια ζωντανή εκδήλωση, π.χ. ένα διαδικτυακό σεμινάριο ή ένα διαδικτυακό εργαστήριο προγραμματισμού
  b) Μια μη ζωντανή εκδήλωση με υποχρεωτική την αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων, π.χ. ένα ανοικτό διαδικτυακό μάθημα με ζωντανές Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

Λάβετε υπόψη ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δαπάνες που σχετίζονται με εκδηλώσεις, δηλαδή:

 1. εκπαιδευτής για το σεμινάριο
 2. άδεια για διαδικτυακά εργαλεία διδασκαλίας
 3. εκπαιδευτικό υλικό για συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου επιμέλειας και αποστολής, π.χ. βιβλία ή εξαρτήματα υπολογιστών
 4. επικοινωνία για να προσεγγίσετε πιθανούς συμμετέχοντες, π.χ. φυλλάδιο, αφίσα, διαδικτυακό μάρκετινγκ
 5. Επαγγελματική εξωτερική υποστήριξη για την πραγματοποίηση μιας διαδικτυακής εκδήλωσης, π.χ. τεχνική υποστήριξη. Ενοικίαση χώρου που απαιτείται για π.χ. τεχνική υποδομή

Η Haus des Stiftens gGmbH ή, όπως ισχύει, ο συνεργάτης στο δίκτυο της TechSoup Europe παίρνει την απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση μόλις ο αιτούμενος οργανισμός ολοκληρώσει τα κριτήρια επιλογής.

Εαν ο Μη Κερδοσκοπικός οργανισμός πληροί τις προϋποθέσεις δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα λάβειι την επιχορήγηση. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Επίσης, αν ένας Μη Κυβερνητικός οργανισμός πληροί όλες τις προϋποθέσεις, δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ή να αποδεχθεί την χρηματοδότηση.

Κριτήρια εξαίρεσης

Οι ακόλουθες ιδέες για εκδηλώσεις εξαιρούνται από την χρηματοδότηση:

 • Εκδηλώσεις που δεν έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί σε μια από τις συμμετέχουσες χώρες
 • Πολιτικές ή θρησκευτικές πρωτοβουλίες
 • Έργα από τα οποία επωφελούνται μόνο άτομα
 • Έργα που δεν σχετίζονται με το Meet and Code

Υποχρέωση αναφοράς

 1. Σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις

  Κάθε χρηματοδοτούμενος Μη Κερδοσκοπικός οργανισμός είναι υποχρεωμένος να απαντήσει στην έρευνα αναφοράς. Η έρευνα αποτελείται από δύο ερωτηματολόγια, ένα που πρέπει να συμπληρωθεί πριν και ένα μετά το χρονικό πλαίσιο της εκδήλωσης. Υπάρχει μια έρευνα για κάθε οργανισμό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από αυτόν τον οργανισμό. Η φόρμα της έρευνας θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail του υπεύθυνου επικοινωνίας για κάθε χρηματοδοτούμενη εκδήλωση πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

  Η έρευνα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα οργανισμού
  • Τίτλος εκδήλωσης
  • Τοποθεσία εκδήλωσης
  • Ημερομηνία εκδήλωσης
  • Θέμα εκδήλωσης
  • Αριθμός και φύλο συμμετεχόντων
  • Αυτο-αξιολόγηση του επιπέδου ψηφιοποίησης του οργανισμού
  • Feedback για το Meet and Code

  Εκτός από την έρευνα αναφοράς, υπάρχει και έρευνα συμμετέχοντα που απευθύνεται στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης. Ο χρηματοδοτούμενος μη κερδοσκοπικός οργανισμός καλείται να το πραγματοποιήσει με τους συμμετέχοντες στην αρχή και στο τέλος της εκδήλωσης. Αυτή η έρευνα είναι εθελοντική.

  Κατά την παροχή ενημερωτικού υλικού, ιδίως εικόνων και βίντεο ή ονομάτων, οι οργανισμοί υποχρεούνται να τηρούν τους ισχύοντες νόμους και να εξαιρούν την Haus des Stiftens gGmbH και τους συνεργάτες της από όλες τις αξιώσεις τρίτων, για παράδειγμα λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα και να αποζημιώσετε σχετικά. Ενδέχεται να απαιτούνται δηλώσεις συγκατάθεσης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων απορρήτου των προσώπων που απεικονίζονται (ειδικά στην περίπτωση ανηλίκων με την υπογραφή των γονιών τους).

 2. Σχετικά με τη χρήση οικονομικών πόρων, Επιβεβαίωση δωρεάς

  Οι χρηματοδοτούμενοι οργανισμοί από τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία πρέπει να παρέχουν στη Haus des Stiftens gGmbH επιβεβαίωση σχετικά με τη δωρεά που έλαβε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Meet and Code. Οι χρηματοδοτούμενοι οργανισμοί από άλλες χώρες ενδέχεται ή (και όχι) να στείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια συγκεκριμένη φόρμα στους αντίστοιχους εταίρους χωρών του δικτύου της TechSoup Europe επιβεβαιώνοντας τη δωρεά τους.

 3. Προθεσμία δικαιολογητικών

  Οι επιβεβαιώσεις δωρεάς πρέπει να παρέχονται από τον χρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης. Η έρευνα αναφοράς πρέπει να ολοκληρωθεί από τους χρηματοδοτούμενους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εντός 48 ωρών από τη λήξη της εκδήλωσης.

Βραβεία

Αυτή την χρονιά, η SAP έχει την χαρά να βραβεύσει τις καλύτερες ιδέες για δράσεις σε κάθε συμμετέχουσα χώρα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Meet and Code 2021. Η συμμετοχή είναι εθελοντική και πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Διοργανωτής του βραβείου είναι η SAP.
 2. Στόχος του βραβείου είναι να βρει κορυφαίες παραδειγματικές εκδηλώσεις που θα προετοιμάσουν τα παιδιά και τους νέους/ες για τον ψηφιακό κόσμο του αύριο και έτσι θα ενθαρρύνουν τη φαντασία τους. Οι καλύτερες ιδέες για εκδηλώσεις σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω από τις συμμετέχουσες χώρες θα παρουσιαστούν στο τέλος της εκδήλωσης στην έδρα της SAP.
 3. Εγγραφή: Οι οργανισμοί που έχουν λάβει χρηματοδότηση και έχουν υλοποιήσει με επιτυχία την εκδήλωσή τους μπορούν στη συνέχεια να την δηλώσουν για συμμετοχή στο βραβείο. Η εγγραφή είναι δυνατή στην ιστοσελίδα από 01.11.2021 έως 15.12.2021.
 4. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Girls do IT!

   Η ισότητα των φύλων παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Αυτή η κατηγορία βραβείων στοχεύει να βοηθήσει στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των φύλων σχετικά με την πληροφορική και τον προγραμματισμό. Ψάχνουμε για δημιουργικές εκδηλώσεις που καταρρίπτουν τα στερεότυπα των φύλων και ενδυναμώνουν τα κορίτσια σε σχέση με τον προγραμματισμό. Οι εκδηλώσεις σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να επικεντρωθούν στην ανάδειξη του ενδιαφέροντος και της διασκέδασης στον προγραμματισμό, ειδικά μεταξύ των κοριτσιών, ενώ θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και γονείς για την υποστήριξη της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη μεροληψία των φύλων στην τεχνολογική εκπαίδευση.

  • Διαφορετικότητα

   Η δέσμευση για διαφορετικότητα είναι κρίσιμη για την ατομική και οργανωτική επιτυχία, αγκαλιάζοντας διαφορετικές προοπτικές, ενισχύουμε τον συνδυασμό πολιτισμού, θρησκευτικής και εθνοτικής καταγωγής, ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας ή έκφρασης φύλου. Στην κατηγορία Διαφορετικότητα, αναζητούμε ιδέες που εμπνέουν παιδιά και νέους για έναν κόσμο με ίσες ευκαιρίες. Το επεκτείνουμε επίσης σε ψυχικές και σωματικές ικανότητες και διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να απευθύνεται σε νεαρούς κρατουμένους ή να εστιάζει στον προγραμματισμό για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.

  • Προγραμματισμός για τον πλανήτη

   Γνωρίζατε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τις μέλισσες μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας; Ψάχνουμε για εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον προγραμματισμό με ενέργειες για τον πλανήτη. Όλες οι εκδηλώσεις προγραμματισμού που βελτιώνουν την παιδεία για την κλιματική αλλαγή μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτό το θέμα έχουν πολύτιμη συμβολή στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (SDG 13). Παραδείγματα εκδηλώσεων σε αυτήν την κατηγορία, θα μπορούσαν να είναι η μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή τα εργαλεία ενεργειακής απόδοσης.

  • Κοινότητα

   Μια τοπική κοινότητα είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για τους ανθρώπους της. Οι εκδηλώσεις αυτής της κατηγορίας λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές πτυχές, τα έθιμα και τις συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας. Οι εκδηλώσεις πρέπει να ενώσουν δημιουργικά και να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ ανθρώπων και γειτονιών με παρόμοια ενδιαφέροντα και στόχους, μέσω του Meet and Code! Οι εκδηλώσεις σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να λειτουργούν σε μια πλατφόρμα για την περιοχή σας.

  • Προγραμματισμός για την Ευρώπη

   Η συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική, ειδικά όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση δυσκολιών και προκλήσεων που θέτει η ψηφιοποίηση της ΕΕ. Συνδέεται στενά με τον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG) #17. Συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Αυτή η κατηγορία επιδιώκει να ξεκινήσει διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εταιρειών και να ενώσει παιδιά διαφορετικών υποβάθρων και τοποθεσιών μέσω των εκδηλώσεων του Meet and Code. Οι εκδηλώσεις σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνουν: ασφαλής και υπεύθυνη χρήση διαδικτυακών μέσων, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε μαζί παιδιά και νέους διαφορετικής εθνικότητας, να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση, να αντιμετωπίσουμε τις ψεύτικες ειδήσεις και να βρούμε δημιουργικές λύσεις απέναντι στις σημερινές ψηφιακές προκλήσεις που συναντάμε σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 5. Επιλέξιμοι είναι όλοι οι οργανισμοί που έλαβαν χρηματοδότηση από το Meet και Code για την εκδήλωση τους. Οι εργαζόμενοι του διοργανωτή, καθώς και δημόσιοι υπάλληλοι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
 6. Διαδικασία: Οι φιναλίστ θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή ως εξής: Όλες οι εκδηλώσεις του Meet and Code που συμμετείχαν σε μία από τις πέντε κατηγορίες θα προ επιλεγούν από τους τοπικούς συνεργάτες της TechSoup για κάθε χώρα και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή για την τελική αξιολόγηση. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τρεις φιναλίστ (συμπεριλαμβανομένου ενός νικητή) ανά κατηγορία σύμφωνα με μια καθορισμένη διαδικασία επιλογής.
 7. Βραβεία: Οι τρεις καλύτερες συμμετοχες από κάθε κατηγορία θα βραβευτούν στην τελετή λήξης του προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά ή φυσικά και θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του προγράμματος και ένα διαδραστικό σεμινάριο. Σε περίπτωση φυσικής εκδοχής της τελετής λήξης, ταξιδιωτικά έξοδα, διαμονή και γεύματα καλύπτονται. Δύο εκπρόσωποι από κάθε οργανισμό καλούνται να συμμετέχουν στην τελετή βράβευσης. Η πρώτη θέση σε κάθε κατηγορία θα λάβει 2000€.
 8. Νομική αποκατάσταση και ευθύνη: Ο διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το ταξίδι στην τελετή λήξης του βραβείου. Η νομική προσφυγή αποκλείεται.

Δημόσια επικοινωνία

Οι συνεργάτες του προγράμματος δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις αναφερόμενες μελέτες και τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του πληροφοριακού υλικού, πληροφοριών για τους συμμετέχοντες και τους νικητές και των αντίστοιχων θεματικών εκδηλώσεων, μέρος του απολογισμού τους. Ο αιτών συμφωνεί σε αυτό παρέχοντας απαραίτητες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Με σκοπό την προβολή του προγράμματος Meet & Code, οι συμμετέχοντες οργανισμοί ζητούνται να περιλαμβάνουν το λογότυπο Meet & Code σε κάθε προωθητική δραστηριότητα σχετική με τις χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις. Η χρήση του λογοτύπου επ εξηγείται αναλυτικά στον οδηγό ταυτότητας/μορφοποίησης. Καθε χρήση του λογοτύπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιείται κ να τεκμηριώνεται με e-mail στο contact@meet-and-code.orgΕπιπλέον, ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν το hashtag της πρωτοβουλίας: #meetandcode #codeEU και # sap4good στην επικοινωνία τους στα κοινωνικά δίκτυα. Το Meet and Code θα παρέχει έναν τοίχο στα κοινωνικά μέσα που θα εμφανίζει όλες τις αναρτήσεις χρησιμοποιώντας το αναφερόμενο hashtag και θα τις παρουσιάζει στους ιστότοπους του Meet and Code.

Υπευθυνότητες/υποχρεώσεις - ευθύνη

Το Meet and Code πραγματοποιείται την Εβδομάδα Προγραμματισμού της ΕΕ και στοχεύει στην ενίσχυση αυτής της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Επομένως, ενθαρρύνουμε όλους τους χρηματοδοτουμενος Μη Κερδοσκοπικούς οργανισμούς να καταχωρίσουν επίσης τις εκδηλώσεις Meet and Code που έχουν χορηγηθείEU Code Week website.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση για θεματική εκδήλωση καθίσταται ως υπεύθυνος υλοποίησης. Οι συνεργατές της πρωτοβουλίας δεν φέρουν ευθύνη ή υποχρέωση οσον αφορά στο πρόγραμμα και την υλοποίηση του. Οι συνεργάτες του έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής, ζημίας, τραυματισμό ή αναστολή δραστηριότητας των συμμετεχόντων, τρίτων ή νομικών οντοτήτων σε σχέση με την αίτηση ή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον οι συνεργάτες δεν σχετίζονται με νομικές υποχρεώσεις των συμμετεχόντων κατα τη διάρκεια του έργου, ανεξάρτητα απο το αν οι υποχρεώσεις σχετίζονται με τις πηγές χρηματοδότησης ή όχι.

Οι συνεργάτες στην πρωτοβουλία δεν φέρουν ευθύνη για ζημιές σε υπολογιστές σε σχέση με ή λόγω συμμετοχής ή λήψης υλικού σχετικό με την πρωτοβουλία του Meet and Code.

Ακυρωμένα έργα - Υπολειπόμενα κεφάλαια

Σε περίπτωση που ένα έργο δεν υλοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο ή απομένουν υπολειπόμενα κεφάλαια μετά την υλοποίηση του έργου, ο αιτών υποχρεούται να αναφέρει το γεγονός στο Haus des Stiftens χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και μπορεί να προτείνει παρόμοια έργα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από αυτά τα υπολειπόμενα κεφάλαια.

Στην ευγενή διακριτικότητα του Haus des Stiftens, τα υπολειπόμενα χρηματικά ποσά θα πρέπει είτε να επιστρέφονται στο Haus des Stiftens (ή τον εκπρόσωπο των συνεργατών TechSoup) ή εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθούν κατα τη διάρκεια του έτους υλοποίησης του προγράμματος σε συμφωνία με όλους τους κανονισμούς για κοινωφελή προγράμματα αντίστοιχα με το υποβληθέν εργο. Στην τελευταία περίπτωση, ο αιτών συμφωνεί στο να τηρήσει και να διασφαλίσει την υπευθυνότητα οτι τα υπολειπόμενα ποσά θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε κοινωφελείς σκοπούς. Σε περίπτωση αξιοποίησης του πόσου για παρεμφερές έργο, ο αιτών καλείται να αναφέρει την χρήση των χρηματικών πόρων χωρις καθυστέρηση.